Hvordan gør vi?

Grundlæggende har vi, som tidligere nævnt, valgt at tage udgangspunkt i det der virker, i stedet for at tage udgangspunkt i det, der ikke virker – “Problemet”.

Vi har fundet, at det er langt mere effektivt og behageligt at lære andre, hvordan de sætter sig selv i en positiv tilstand, frem for at prøve at hjælpe folk af med gamle vaner og problemer ved at prøve at forstå, hvorfor de overhovedet har disse.

Ofte kan du komme til at lede længe efter en forklaring, du måske aldrig finder, og hvis du endelig finder den, vil den ofte have større intellektuel interesse end praktisk indflydelse på dit velbefindende og evne til at virke i verden på en måde, der understøtter dig i at være den, du er.

Simpelt forklaret virker vi mennesker neurologisk på den måde, at vores nervesystem kan være i enten en åben eller i en lukket tilstand. I den åbne tilstand har nerveimpulserne fri adgang til at bevæge sig fra nervecelle til nervecelle, hvorimod dette ikke er tilfældet, når du er i en “lukket” tilstand, da dendritterne (forgrenede udløbere fra en nerve-ende) i denne tilstand er lukket for at modtage signaler.

Gennem den tid vi har arbejdet med NLP™, har vi fundet, at vi mennesker alle har evnen til både at være i åbne og lukkede tilstande. Det er dog langt fra alle, der er bevidste om, hvordan de selv aktivt kan påvirke det, at sætte sig selv i en tilstand, der understøtter dem i at nå deres mål i en given situation. Dette er en evne du kan lære at gøre bevidst, så du i større udstrækning kan tage dit afsæt fra en åben og positiv tilstand.

Denne proces hedder Soma-Semantic™ Modelling og er udviklet af den amerikanske NLP™ træner Joseph Riggio. Soma-Semantic™ Modelling lærer dig, hvordan du kan sætte dig selv i en åben tilstand, hvilket også betegnes som GDS – General Desired State.

Hos Acuity World hjælper vi dig med at blive bevidst, så du på egen hånd kan nå din åbne tilstand.