Effektiv kommunikation

I alle slags relationer i dit liv kommunikerer du verbalt og non-verbalt. Du kan derfor ikke ”ikke-kommunikere”, og derfor spiller din acuity en væsentlig rolle for din succes som professionel.

Hvis du skal være god til at kommunikere og lede, er der overordnet tre ting, som du skal have på plads:

1. Vid hvad du vil

For det første skal du vide, hvad du gerne vil have, der skal ske, og hvor du gerne vil hen.

2. Få den rigtige information

For det andet bliver du nødt til at vide om den person eller de personer, du kommunikerer med, gør det, du gerne vil have for at skabe de resultater, du ønsker. For at være i stand til at nå dine mål, bliver du nødt til at vide, hvor du er. For at kunne dette, skal du være i stand til at kalibrere, spore og forudsige for at få den rigtige information. Når du besidder disse egenskaber, har du, hvad vi kalder høj acuity.

3. Hav modet til at gøre det rigtige

For det tredje bliver du nødt til at have modet og den personlige fleksibilitet til at påvirke andre til at skabe dine ønskede resultater, hvis det ikke allerede er tilfældet. Med andre ord er det ikke nok at vide, hvor du vil hen, og hvor du er – du skal også være i stand til at tilpasse din adfærd i overensstemmelse hermed. Hvis dét du har gjort indtil nu ikke virker, så gør noget andet!