Hvad betyder Acuity?

Ordet ”acuity” er engelsk og betyder “sanseskarphed” – evnen til at læse mennesker og situationer. Acuity handler således om at blive skarp på at opfatte og forstå den information, der er tilgængelig for dig. Dette opsummerer kernen i det, vi laver hos Acuity World. Vi lærer ledere, sælgere og professionelle medarbejdere, hvordan de kan blive bedre til at læse både sig selv og læse andre. Ved at blive opmærksom på alle informationer der kommunikeres, stiller du dig selv i en bedre position til at bruge denne information, og herved forbedrer du dine evner til at indgå i og skabe relationer.

At have sanseskarphed i forhold til at opfatte og forstå er vigtig, men ikke i sig selv tilstrækkeligt hvis du skal være effektiv og skabe resultater. Vi tror på, at de steder, hvor du lægger dit fokus, er de steder hvor du opnår  resultater. Det er vores opfattelse, at de virksomheder, der udmærker sig mest, er dem, der er i stand til at fokusere denne skarphed, ved at fokusere på det der virker, frem for det, der ikke virker.

Acuity + Det Rigtige Fokus → Ultimativ Kompetence

Den ultimative menneskelige kompetence, opnås ved at mennesker fokuserer på deres styrker og virkeliggør det potentiale, som de repræsenterer. Den ultimative kompetence indenfor en forretningsenhed opstår, som et kollektivt resultat af menneskelige kompetencer og opnås gennem effektiv kommunikation og stærke relationer mellem dygtige individuelle personer i en virksomhed.