Personal Outplacement Program – POP™

Det kan være en stor omvæltning på det personlige plan for en medarbejder at blive sagt op. Derfor er vores mål med Personal Outplacement Program – POP™ at sikre, at din organisations medarbejdere får styrket de personlige og sociale kompetencer, så de kan komme godt videre i deres arbejdsliv.

Vi styrker de personlige og sociale kompetencer

Vores erfaring siger os, at mange af de medarbejdere, der er blevet sagt op, ofte er dygtige til det faglige og det forretningsmæssige. Men det at miste sit arbejde vil ofte skabe udfordringer på det personlige og sociale område, der kan stå i vejen for at få et nyt job.

Business skills-transparetn

 

Vi tager udgangspunkt i det, der virker

Virksomheder og individer præsterer bedst ved at tage udgangspunkt i det, der virker, frem for hvad der ikke virker. På Personal Outplacement Program – POP™ og i Acuity World fokuserer vi derfor på de talenter og styrker, den enkelte medarbejder har – og derfra realiserer vi det fulde potentiale. Der hvor man har sit fokus, er der, hvor man skaber sine resultater.

Hvad får medarbejderen ud af et forløb hos os?

Vi har fokus på at styrke den enkeltes personlige kompetencer specielt indenfor tre områder: Personal Power, Personal Creativity og Personal Influence.

Når medarbejderen mestrer alle tre elementer, vil vedkommende for alvor kunne drage nytte af sin faglighed og forretningsmæssige forståelse – og derfor få et nyt job hurtigere og lettere.

 

Personal skills-transparent

 

Det personlige udbytte

Personal Power betyder, at medarbejderen genfinder sin personlige kerne og power. Dette understøtter, at vedkommende hurtigere bliver i stand til at handle og få et nyt job.

Personal Creativity vil sige, at medarbejderen lærer at tænke i nye baner, så han/hun kan gå efter det rigtige job, der matcher vedkommendes faglighed, personlighed og ønsker lige nu – frem for bare at fortsætte i samme spor.

Personal Influence indebærer, at den enkelte bliver god til at sælge sig selv. Det vil sige, at medarbejderen lærer, hvordan vedkommende får andre til at købe ind på sine kompetencer og sin personlighed.

 

Indhold og form:

Personal Outplacement Program – POP™ tilpasses medarbejderens behov og tager udgangspunkt i den enkeltes situation. Herfra fastlægges et konkret forløb, der består af en blanding af personlige møder, træning, netværksmøder og hjemmearbejde. Forløbet varer typisk fra 3-6 måneder og kan indeholde følgende:

POP-program

Opstartsmøde

Alle forløb indledes med et opstartsmøde, hvor den enkeltes forløb tilrettelægges. Her kan medarbejderen vurdere om kemien er på plads med den konsulent, der vil følge medarbejderen gennem hele forløbet som coach, mentor og sparringspartner.

Afdækning af personlige styrker og kompetencer

Tidligt i forløbet anbefaler vi, at den enkelte bliver sig bevidst om sine personlige, sociale og faglige talenter og styrker. Dette sker under en personlig samtale med udgangspunkt i vores Personlige Branding Analyse.

Afdækning af personlige ønsker til et fremtidigt job

Med udgangspunkt i de personlige styrker og kompetencer afdækkes medarbejderens forventninger og ønsker til det fremtidige job. Det er vigtigt, at det står helt klart
for medarbejderen, hvad denne ønsker sig fremover, da det har stor indflydelse på, hvordan jobsøgningsprocessen gribes an.

Ansøgning og CV

Med udgangspunkt i de personlige styrker og faglige kompetencer, samt ønsker til fremtidig beskæftigelse, får medarbejderen hjælp og sparring til at udarbejde ansøgning og CV.

Strategier for effektiv jobsøgning

Med udgangspunkt i den enkelte person udarbejdes en konkret plan for jobsøgningen. Dette sikrer, at medarbejderen løbende holdes i gang med processen. Der gives også input til, hvorledes medier, sociale medier og andre netværk anvendes.

Personlig træning

Vi tilbyder relevant træning i at gå til jobsamtale, hvor fokus er på autentisk fremtræden og personlig gennemslagskraft.

Personlig inspiration

Vi afholder løbende workshops, hvor medarbejderen får inspiration til at coache og lede sig selv, kommunikere mere effektivt og sælge sig selv.

Personligt netværk

Hver 14. dag afholdes netværksmøder, hvor medarbejderen mødes med andre og får input og sparring på sin situation.

Personlig opfølgning

Gennem hele forløbet vil konsulenten fra Acuity World følge op i forhold til den plan, der er blevet lagt sammen med medarbejderen for at sikre momentum i processen.

 

Nedenfor kan du se hvilke POP™-pakker du kan købe:

POP priser Ark1

 

Hvad synes vores kunder om POP™?

”I forbindelse med at jeg blev fyret, blev jeg tilbudt et Personal Outplacement Programme hos Acuity World. Jeg ringede på kontaktnummeret og blev oplyst at det bestod af 10 timer med en coach og kurset PL (Personlig Ledelse). I løbet af samme dag blev jeg kontaktet af min coach (Berit Becker Nielsen) og blev samtidig tilmeldt næste mulighed for at deltage i kurset PL.

Mit første møde med Berit var utroligt positivt. Hun gik straks i gang med at danne sig et billede af hvem jeg var og fokuserede straks på det jeg var god til. Vi lavede forskellige øvelser der skulle styrke mig i at blive endnu bedre. Jeg sluttede af med at få et par opgaver, som skulle danne grundlag for det videre arbejde.

Da jeg kom til anden session var jeg i den heldige situation at jeg skulle til 3. samtale i forbindelse med et job jeg havde søgt inden jeg blev fyret. Berit gennemgik annonce, min ansøgning samt mit CV og kom med god konstruktiv feed back. I løbet at seancen fik hun mig til at se mange flere styrker hos mig selv end jeg var klar over. Da jeg kørte hjem var jeg fuld af energi og troen på mig selv. Jobbet jeg havde søgt var et spring ud i noget jeg aldrig havde prøvet før. Jeg skulle arbejde inden for et nyt felt og være leder for første gang. Efter samtalen med Berit var jeg overbevist om, at den chance jeg havde taget var den rigtige.

Samtalen gik godt og jeg fik jobbet. De næste par gange brugte vi tiden til at forberede mig på min nye rolle. Cirka midt i forløbet var jeg på kurset PL. Det gav mig en god indsigt omkring det at lede mig selv og mange af de øvelser jeg havde lavet sammen med Berit gav nu mening på en helt anden måde. Coachingen koncentrerede sig ikke kun om min karriere men også om, hvordan jeg havde det generelt. Jeg fik mange gode råd som f.eks fokuser kun på det positive, sæt farten lidt og antallet af aktiviteter lidt ned, sørg for at få nok søvn og endelig husk at trække vejret dybt og være i kontakt med dig selv.

Alt i alt var forløbet sammen med Berit guld værd. Selvom jeg stod i en situation, hvor jeg
næsten havde et job på hånden da jeg blev fyret, så er det stadig en oplevelse, der skal bearbejdes. Jeg vil til enhver tid anbefale Berit som coach. Hun formåede at fremhæve de ting jeg var god til og på en god måde at hjælpe mig til at ændre de ting, somforhindrede mig i at kunne blive endnu bedre.”

– Karen Thunø, Kvalitetschef