Personal Selling Program – PSP™

Et af vores mest succesfulde programmer er vores inhouse salgstræning Personal Selling Program – PSP™, der er skræddersyet til lige netop jeres virksomhed.  På PSP™ anvender vi en salgsmodel, der tager udgangspunkt i det, der virker for kunden i stedet for at tage afsæt i kundens problemer.

Uddannelsen er rettet mod at forøge den enkelte persons færdigheder indenfor kommunikation (internt i virksomheden og overfor jeres kunder), motivation og ledelse. Målet med PSP™ er at sikre, at din organisations salgsstyrke får de personlige og sociale kompetencer, der skal til for at skabe de salgsresultater og præsentationer, I ønsker.

Via intensiv træning tager vi dig med på et forløb, der skaber varig udvikling i dit salg. De fire programmer er bygget op på følgende måde:

 • PSP™ I

  På Personal Selling Program – PSP™ I fokuser vi på de talenter og styrker, der allerede eksisterer hos dig som sælger – herfra realiseres dit fulde potentiale, så du kan skabe de resultater du ønsker.

  Se mere

 • PSP™ II

  Personal Selling Program – PSP™ II består af fire Master Classes, der til sammen sikrer, at du får den viden, de kompetencer og den adfærd, der skal til for at få succes med komplekst salg.

  Se mere

 • PSP™ III

  På Personal Selling Program – PSP™ III starter specialiseringen, hvor du kan fordybe dig i de aspekter, som er særligt relevante for dig i forhold til at arbejde med salgscoaching.

  Se mere

 • PSP™ IV

  På Personal Selling Program – PSP™ IV går du skridtet videre og bringer dine salgsledelses- og salgscoachingfærdigheder i spil over for dine sælgere. Du får til opgave at udvikle et produkt, så de kan lære af dig. Det kan være i form af et salgskursus, en bog, en artikelserie – valget er dit.

  Se mere

Uddannelsesstruktur

Det komplette Personal Selling Program – PSP™ er bygget op omkring fire sammenhængende programmer (PSP™ I → II → III → IV) med hhv. 3-4 moduler hver.  Uddannelsens samlede fire niveauer er tilrettelagt, så de strækker sig over 3-5 år. Du kan vælge at tage en eller flere niveauer uafhængigt.

Processen – træningen i praksis 

Personal Selling Program – PSP™ skaber varig udvikling for jeres sælgere. Alle teorier og salgsmodeller bliver omdannet til praktisk erfaring, så det, de lærer, udvikler sig til kompetencer.

Udover et større salg oparbejder sælgerne et mind-set, der også har en positiv effekt internt i organisationen. Salgsmodellen kan bruges på tværs i alle funktioner, uanset om dine medarbejdere arbejder med salg af produkter eller idéer.

Der tages udgangspunkt i jeres styrker, da virksomheder og individer præsterer bedst ved at tage udgangspunkt i det, der virker, frem for det der ikke virker. Derfor er fokus på de talenter og styrker, der allerede er hos den enkelte sælger – derfra realiseres det fulde potentiale og resultater skabes. Samtidig anvendes en salgsmodel, der tager udgangspunkt i det, der virker for kunden i stedet for at tage afsæt i kundens problemer.

Vi tilpasser programmet efter jeres behov 

Ingen virksomheder er ens. Derfor starter vi altid vores træningsforløb med en indledende workshop. Formålet er, at vi får et kendskab til jeres nuværende situation, inden vi for alvor går i gang. Det er også her, vi aftaler præcis, hvordan implementeringen skal forløbe.

En implementeringsplan vil typisk indeholde følgende: 

 • Vi sikrer, at I har den bedst mulige salgsstrategi, som understøtter den overordnede virksomhedsstrategi
 • Vi afdækker, hvad der allerede fungerer i dag i forhold til strategien
 • Vi udvikler et konkret program, der matcher jeres behov
 • Vi implementerer og gennemfører det konkrete salgstræningsprogram
 • Vi følger op

Få optimalt udbytte med træningsforløb for både salgsledelse og sælgere 

For at I som virksomhed får størst muligt udbytte og opnår størst mulig succes, er det en god idé, at både salgsledelsen og sælgere deltager i træningsforløbet. På den måde sikres det, at alle får de nødvendige værktøjer, der skal til for at drive salgs- og udviklingsprocessen optimalt.