Acuity Morning AM 160920-ESHW

Dato:
Hvor: Havarthivej 6, 2840 Holte
Tid:
  • kl. 8:30 - kl. 10:00
Pris:
Klar markering
Underviser: Erik Schwensen og Henrik Wenøe

Beskrivelse:

”Sådan får du større mental robusthed”

For et par år siden gennemførte Henrik Wenøe, i et samarbejde med Oberstløjtnant (pens.) og Ledelsesrådgiver Erik Schwensen, pilotprojektet ”Mental Fitness for Fighters”.  Pilotprojektet blev gennemført sammen med det Danske Forsvar i forbindelse med missionen i Afghanistan. Projektet har inspireret til en ny bog, som er undervejs.

Mange mennesker har det som de har det, som en konsekvens af det, der sker omkring dem. For en soldat, er det ikke altid smart at følge denne strategi. For ham/hende kan det være nødvendigt at være i stand til at holde hovedet koldt, også selvom det ikke er normal adfærd. Når soldaten holder hovedet koldt, vil det øge overlevelseschancerne i en tilspidset situation.

Hvis det er vigtigt for dig, at kunne holde hovedet koldt i de tilspidsede situationer du oplever i din hverdag, vil du få nogle konkrete idéer til, hvordan du kan gøre det, så du bliver bedre til at tage de rigtige beslutninger og handle optimalt.

På denne morgen deler Erik og Henrik nogle af de erfaringer de gjorde sig fra pilotprojektet. De vil fortælle, hvordan du kan lære at agere roligt og med overblik, i enhver situation.

Der vil være mulighed for at forudbestille et signeret eksemplar af bogen.