Bind1+2

Bogpakke D – Bind 1+2

Forfatter: Henrik Wenøe, Joseph Riggio & Jesper Lemmich
Pris: DKK 639,20 ex. moms

Beskrivelse:

Bogpakke D – Gør det du er bedst til! Bind 1 og 2 (mere end 15% rabat!)

To-binds sættet giver beskrivelser og illustrationer af de bagvedlæggende koncepter, modeller og træningsøvelser, som er nødvendig for at du kan skabe og udvikle din egne exceptionelle præstation i Personlig Ledelse.

Gør det du er bedst til! (BIND 1) – 4 trin til personlig ledelse med New NLP™

Bogen giver dig en konkret anvisning på, hvordan du leder dig selv med 4-trins modellen Personal Leadership Spiral PLS™ og New NLP™. Gennem historier fra vores egen dagligdag som ledere og coaches, får du helt konkrete beviser på, hvordan det giver så meget mere mening, at starte med at fokusere på det, der allerede fungerer, når du skal lede dig selv og andre i det moderne informationssamfund, frem for at du søger at optimere dig frem gennem problemløsning, sådan som man gjorde i det gamle industrisamfund.

Gør det du er bedst til! (BIND 2) – 4 trin til personlig ledelse med New NLP™

Bogen bygger videre på konceptet, som blev præsenteret i “Gør det du er bedst til! (BIND 1)– 4 trin til Personlig ledelse med New NLP™. Nemlig, at ledelse af dig selv og andre, er mest effektfuld og giver mest mening, når udgangspunktet er dét der allerede fungerer. Bind II bringer dig niveauet dybere ind i konceptet. Bogen giver dig de konkrete værktøjer og redskaber, som er nødvendige for at blive excellent i det at lede dig selv og andre, samt en række unikke applikationer skrevet af Joseph Riggio, hvor alt bliver sat i spil.