Erik-5timer

PCES 5-timers coaching

Pris: DKK 8.075,00 ex. moms

Beskrivelse:

Erik Schwensen, Ledelsesrådgiver, Facilitator, Business Coach & Træner

Erik er en excellent Ledelsesrådgiver og Facilitator af forandringer i virksomheder, organisationer og foreninger. Erik Schwensen er samtidig en erfaren og dygtig Professionel Business Coach og Mentor, ofte benyttet i førstnævnte sammenhæng. Erik ejer enkeltmandsvirksomheden ES-Leadership.

Erik har, som oberstløjtnant (pens.) og ridder af 1. grad af Dannebrogordenen, en mangeårig chef- og ledererfaring fra forsvaret, senest som Regimentschef i 2011-2013, og bl.a. tidligere som stabschef ved Danske Division, Bataljonschef og kompagnichef m.v. Erik har endvidere faciliteret omfattende ledelses- og forandringsprojekter både nationalt og internationalt inden for meget forskellige brancheområder (operationer, kommunikation, HR, IT, Facility Management, bygge- og anlæg og miljø).

Ud over lederuddannelser i forsvaret har Erik gennemført den tyske Generalstabsuddannelse og en lang række internationale kurser, en mastergrad i Public Administration(MPA) fra CBS (2004-2006) og er certificeret New NLP™ Business Coach/Mentor samt Tranformation Facilitator ved Acuity World (2006-2012). Senest har Erik deltaget i Dr. Joseph Riggios intensive træningsprogrammer siden 2011 og i sommeren 2014 certificeret som NLP™ Consultant, som en af de første i verden.

Erik Schwensen er endvidere, som ekstern censor på kandidat- og mastergradniveau, tilknyttet universiteterne i Aalborg (AAU), Aarhus (AU-BSS), Roskilde (RUC), Syddansk Universitet (SDU) og Copenhagen Business School inden for områderne: Innovation & Entreprenørskab, Management & Ledelse, Metode- og videnskabsteori, samt organisation og projekt-/produktionsstyring.

Erik udnytter situationsbestemt sit strategiske overblik og indblik, sit analytiske intellekt og ikke mindst sit sanseskarpe blik og intuition i sit arbejde som Ledelsesrådgiver, Transformation Facilitator og Business Coach/Mentor. Erik er karakteriseret ved en indre ro og balance, og Erik evner at veksle mellem nærhed og distance. Jo mere komplekst og kaotisk situationen udvikler sig, jo mere er Erik i stand til at bevare og udbygge denne mentale tilstand af indre ro, overblik og balance, hvorfra han skaber sine resultater, hurtigt og effektivt.

Som tidligere regimentschef er Erik samtidig ikke bleg for at træffe hurtige og vidtrækkende beslutninger, bl.a. baseret på sine ledelsesprincipper om: Ærlighed, Loyalitet, Initiativ og Handlekraft under en situationsbestemt ledelse og baseret på et højt fagligt niveau. Som et medlem af Folketingets Forsvarsudvalg sagde til Fredericia-avisen under et besøg ved regimentet i 2012: ”Jeg er særdeles imponeret over de moderne ledelsesmetoder Oberst Erik Schwensen har indført i Fredericia. De matcher fremtidens krav til, at kunne fastholde højt specialiserende medarbejdere”.