Personal Outplacement Program – POP™

Pris: Kontakt os på 22 96 97 53 for pris

Beskrivelse:

Personal Outplacement Program – POP™ tilpasses medarbejderens behov og tager udgangspunkt i den enkeltes situation. Herfra fastlægges et konkret forløb, der består af en blanding af personlige møder, træning, netværksmøder og hjemmearbejde. Forløbet varer typisk fra 3-6 måneder og kan indeholde følgende:

Opstartsmøde

Alle forløb indledes med et opstartsmøde, hvor den enkeltes forløb tilrettelægges. Her kan medarbejderen vurdere om kemien er på plads med den konsulent, der vil følge medarbejderen gennem hele forløbet som coach, mentor og sparringspartner.

Afdækning af personlige styrker og kompetencer

Tidligt i forløbet anbefaler vi, at den enkelte bliver sig bevidst om sine personlige, sociale og faglige talenter og styrker. Dette sker under en personlig samtale med udgangspunkt i vores Personlige Branding Analyse.

Afdækning af personlige ønsker til et fremtidigt job

Med udgangspunkt i de personlige styrker og kompetencer afdækkes medarbejderens forventninger og ønsker til det fremtidige job. Det er vigtigt, at det står helt klart
for medarbejderen, hvad denne ønsker sig fremover, da det har stor indflydelse på, hvordan jobsøgningsprocessen gribes an.

Ansøgning og CV

Med udgangspunkt i de personlige styrker og faglige kompetencer, samt ønsker til fremtidig beskæftigelse, får medarbejderen hjælp og sparring til at udarbejde ansøgning og CV.

Strategier for effektiv jobsøgning

Med udgangspunkt i den enkelte person udarbejdes en konkret plan for jobsøgningen. Dette sikrer, at medarbejderen løbende holdes i gang med processen. Der gives også input til, hvorledes medier, sociale medier og andre netværk anvendes.

Personlig træning

Vi tilbyder relevant træning i at gå til jobsamtale, hvor fokus er på autentisk fremtræden og personlig gennemslagskraft.

Personlig inspiration

Vi afholder løbende workshops, hvor medarbejderen får inspiration til at coache og lede sig selv, kommunikere mere effektivt og sælge sig selv.

Personligt netværk

Hver 14. dag afholdes netværksmøder, hvor medarbejderen mødes med andre og får input og sparring på sin situation.

Personlig opfølgning

Gennem hele forløbet vil konsulenten fra Acuity World følge op i forhold til den plan, der er blevet lagt sammen med medarbejderen for at sikre momentum i processen.