Personal Update – PU™ Gold

Kursus: En kombination af kurser
Varighed: 12 måneder
Pris: DKK 13.963,00 (Kontakt os på 4448 6969 for tilmelding)

Beskrivelse:

Personal Update – PU™ Gold består af følgende dele

  • 2 Træningsdag
  • 2 Acuity Conference Day
  • 1 Master Class
  • 8 Træningsaftener
  • 3 Acuity Evening

Træningsdag – På disse dage, som gennemføres af Henrik Wenøe, vil du få mulighed for at få repeteret og trænet nogle af de emner og værktøjer, som du har lært på dit kursus eller uddannelse. Der vil være fokus på at give dig endnu mere inspiration til, hvordan du kan anvende PLP™ og/eller PSP™ i dit daglige arbejde. Herudover vil der også være mulighed for at få sparring på konkrete udfordringer. Der vil være en træningsdag i kvartal 1 og 3 og begge dage starter kl. 09:00 og slutter kl. 17:00.

Acuity Conference Day – Dagene vil være udformet som konferencer, med fokus på at give dig ny viden og inspiration. Acuity Conference Dage gennemføres af Joseph Riggio, Henrik Wenøe samt trænerteamet i Acuity World. Der er Acuity Conference Day to gange om året i kvartal 2 og 4. Begge starter kl. 08:30 og slutter kl.16:00.  Som deltager på Personal Update – PU™ har du mulighed for at tage en gæst med gratis til Acuity Dag. Husk at tilmelding er påkrævet.

Master Classes – Til vores Master Classes inviteres nogle af verdens bedste undervisere indenfor vores felt. På Master Classes vil du derfor have mulighed for at fordybe dig i et af fagområderne og sikre, at du løbende får opdateret din viden. Der vil være en Master Class i kvartal 2 og 4 som begge ligger i en weekend i forlængelse af en Acuity Conference Day. En Master Class løber over to dage. Begge dage vil starte kl. 09:00 og slutte kl. 18:00.

Træningsaftener – Træningsaftenerne gennemføres af vores PLP III & IV elever, og er tænkt som dit helt eget personlige og mentale træningscenter, hvor du under kyndig vejledning kan få øvet og trænet, præcist det du har allermest behov for. Herudover har du også mulighed for at netværke og udveksle erfaringer med andre. Træningsaftener gennemføres hver 14. dag i Holte og ca. 1 gang pr. måned i Odense/Fredericia og starter kl. 18:00 og slutter kl. 21:00. Tilmelding ikke nødvendig – mød bare op!

Acuity Evenings – Acuity Evenings har til formål at give ny inspiration til at udvikle dine personlige og sociale kompetencer indenfor de fire nedenstående områder: Ledelse, Kommunikation, Coaching og Salg.

 

Personal Update

 

Målgruppe:

Personal Update – PU™ er for dig, der tidligere har deltaget på et af følgende programmer:

  • Personal Leadership Program – PLP™ eller
  • Personal Selling Program – PSP™ eller
  • Personal Outplacement Program – POP™

… og som ønsker at holde dig skarp og opdateret i forhold til de værktøjer og metoder, som du har lært på dit kursus eller din uddannelse.