Hos Acuity World ved Henrik Wenøe, praktiseres New NLP™, som han selv er ophavs mand til. Gennem hans arbejde, har jeg for alvor fået et indblik i, hvilket omfang af positive resultater, man kan opnå ved at arbejde med personlig ledelse og kommunikation på et højere bevidsthedsplan.

Eksempler som:

– Kroppen lyver ikke og viser de sande signaler, før du når at tale.

– Du vejes og dømmes ubevidst af andre allerede på de første 2 sekunder.

– Vores neurologi spejler ubevidst andres gøren og væren.

– Tag udgangspunkt i det der fungerer frem for i problemer og svagheder.

.. har givet stof til eftertanke, og alene at blive bevidst og nærværende om logiske mønstre og reaktioner, hos en selv og medmennesker har været en øjenåbner.

 

- Henrik Hildebrandt, iværksætter og ejerleder

Jeg er mellemleder I en stor international virksomhed med hovedkvarter I Hedehusene, organisatorisk placeret i IT – hvor jeg er leder af projektledere og teknikere, der drifter og vedligeholder de services, vi tilbyder vores slutbrugere – dvs. Mere end 8000 medarbejdere på globalt plan.

Hvilke værktøjer har du (især) anvendt i din hverdag? Eller i hvilken sammenhæng?

Rapport, spejling. mm, ifm. medarbejdersamtaler.

Ser kollegaer og medarbejderes anden model af verden og går ind i dialog på deres individuelle plan. Spørgeteknikker for at få medarbejderen til selv at finde svaret i sin udvikling og målsætning. Bruger det også privat. Blevet bedre til at kommunikere klart og tydeligt.

Får folk til at føle sig godt tilpas ved at lytte opmærksomt og stille spørgsmål. Meget mere fokuseret på det nu ifht. før PLP I.

 

- Charlotte Raahauge Foelsby, Section Manager, Rockwool International

Jeg er mellemleder. Jeg er leder for 11 personer, og har ansvaret for servicering af ca. 700 kunder.

Hvilke værktøjer har du (især) anvendt i din hverdag? Eller i hvilken sammenhæng?

Helt klart Satisfaction Cycle – i rigtig mange sammenhænge. Bl.a. overfor nye kunder for at finde ind til deres drømme. Overfor eksisterende kunder for at følge op på deres drømme.

Også overfor medarbejdere i den daglige sparring, den årlige målstyring – og i det hele taget fokusere meget på det, der er, og det der virker.

Jeg anvender også metaprogrammer for at kunne målrette min kommunikation.

Hvad er anderledes nu efter dit PLP-forløb. Hvad er det sket?

Meget er anderledes. Mit fokus på jobbet og i livet har ændres til i langt højere grad at fokusere på de ting, vi har nået.

Fokusere på hvor jeg er, og hvad der er til stede – det giver en ro og styrke til at nå mine mål og drømme.

 

- Svend Erik Andersen, Danske Capital A/S

Gennem uddannelsen i Personlig Ledelse har jeg fået nogle enkle og særdeles effektive værktøjer til at forbedre kommunikationen i mit daglige arbejde. At kurset virker efter hensigten ser jeg dagligt gennem de konkrete resultater, jeg når sammen med mine medarbejdere.

 

- Jesper Lemmich, ph.d., Vice President, Human Resources, Haldor Topsøe A/S

Som leder står jeg ofte i situationer hvor jeg skal yde mit optimale over for store grupper af mennesker, ved seminarer eller workshops. Derfor er jeg rigtig glad for at have lært metoder, der hjælper mig til at finde min indre ro og ressourcer, ligesom jeg har lært hvordan jeg kan genskabe mine egne gode mønstre igen og igen.

 

- Elmer Mortensen, Head of Group Human Resources Development, Rambøll Gruppen A/S

Jeg opfatter kommunikation som værende det vigtigste element i ledelse. PLP har personligt givet mig en dybere forståelse for, hvorledes kommunikation i lederskabet også kan anvendes til at frembringe ekstraordinære resultater gennem fokus på at øge individiets og gruppens potentiale. Uddannelsen er praktisk anlagt, og man får fyldt værktøjskassen godt op”.

 

- John Raabo Nielsen, Senior Vice President, Country Manager, Coloplast A/S

Jeg har fået rigtig meget ud af dette forløb. Både personligt og fagligt i forhold til mit job. Personligt har det givet mig værktøjer til at styre, hvordan jeg gerne vil have det. Jeg er blevet god til at få mange informationer ud af mine børn, som jeg ikke fik tidligere og jeg kan coache min familie.

Som teamleder har jeg haft meget stort udbytte af forløbet. Jeg er blevet en meget bedre leder. Jeg er opmærksom på medarbejderne på en anden måde. Jeg kan coache dem bedre, og jeg kan bidrage ved konflikthåndtering på en mere konstruktiv måde. Jeg kan mærke at det har en god effekt på medarbejderne. Meget har jeg allerede givet videre til dem.

Jeg er meget glad for at have fået værktøjer, der virker.

 

- Laila Agertoft Teamleder, Novo Nordisk A/S

Hvilke værktøjer har du (især) anvendt i din hverdag? Eller i hvilken sammenhæng?

GDS, både sat bevidst og også sat ubevidst. Generelt i samarbejde med mine kolleger.

Chunk i afdækning af opgaver og projekter i en meget ingeniørtung organisation, hvor der er mere fokus på ’at komme i gang’ end at afdække, hvad resultatet rent faktisk skal være, eller hvad det skal anvendes til.

Hvad er anderledes nu efter dit PLP-forløb. Hvad er det sket?

Hele tilgangen til arbejdet med mennesker er vendt næste up side down, med mere fokus på muligheder end begrænsninger. Jeg har fået meget lettere ved at få ting i gennem også når der er modstand mod forandring.

 

- Erik Brender, Århus Kommune – Affald varme

Gennem min deltagelse i PLP1 Practioner forløb hos Acuity World har jeg fået en holistisk åbenbaring, som jeg kan bruge i alle aspekter i mit liv. Med en erhvervsbaggrund som KAM kan jeg se en betydelig udbygning af min værktøjskasse i forhold til hvordan jeg skaber en klar kommunikation og en stærkere relationsopbygning.

I min egen personlige ledelse, har jeg i den grad også fået et nyt udgangspunkt for, hvor jeg agere fra og det er faktisk en lettelse at må tage udgangspunkt i der hvor jeg er bedst – det kan jeg varmt anbefale alle at gøre. Det hjælper i øvrigt også massivt på parforholdet at kunne holde sig selv som person, og samtidigt kunne søge det fælles bedste med sin partner. I tilgift er det jo altid godt at kunne hjælpe sin partner til en massiv lønforhøjelse og det skaber jo også en vis credit at alle hendes veninder nu også vil coaches til en bedre løn.

PLP 1 er blevet en del af den personlige udvikling jeg er i gang med at gennemføre. Jeg har valgt at skifte spor fra KAM verdenen og i stedet arbejde med social ansvarlighed og arbejde med at skabe bedre forhold for udsatte unge mennesker i vores samfund. Min erfaring er, at der er brug for en ny tilgang til interaktionen med de unge og jeg har en klar forventning om, at PLP bliver til en vigtig del af mit arbejde med udsatte unge mennesker, som har brug for et nyt holdepunkt i deres liv.

At se det ske med PLP – er tæt på den fulde tilfredsstillelse – at se en ung mand komme med hængende skuldre, ingen tro på egne evner og et jaget blik i øjne – og med enkle midler skabe en ny verden til ham, hvor han kan slappe af og tro på at der er en anden verden og et nyt holdepunkt i hans liv – nemlig i ham selv. – Det er faktisk magisk!

 

- Adam Knox Martin, Social Entreprenør, Ishøj Kommune

”Gennem min deltagelse på PLP I har jeg fået en række værktøjer til at kommunikere bedre med andre mennesker.

Jeg har også fået indsigt og inspiration til at arbejde med min egen tilstand, hvordan jeg selv kan ændre på nogle ting og derigennem skabe positive forandringer i mine relationer til andre mennesker.

Det er ikke for de dovne at gå i krig med dette forløb. Efter de 4 moduler på PLP I har jeg fået masser af nye ting med hjem i bagagen, og det at få trænet alle disse ting og integreret dem i min dagligdag kan jeg arbejde med i mange år fremover. Det er ikke noget quickfix, men til gengæld er der fuld valuta for pengene…!”

 

- Anders Kjeldsen, Direktør, Faros IT Aps

Jeg har lært at kommunikere og forstå, også når jeg ikke taler.

Jeg har fået endnu bedre styr på min gode tilstand, her hvor jeg er i stand til at gøre det jeg er bedst til.

Jeg sætter mål og vigtigst af alt, jeg når dem.

Jeg leder mig selv og andre.

Jeg fokuserer på det som virker, det positive, det giver mere energi og overskud til at nå mine mål.

Jeg stiller de rigtige spørgsmål til jobsamtaler, så jeg finder den kandidat, som matcher jobbet.

Jeg er blevet en bedre forhandler.

Jeg forstår andre mennesker både når de kommunikerer og ”ikke kommunikerer”.

Jeg respekterer i større grad andre menneskers model af verdenen.

 

- Annette Nielsen, Cabin Crew Manager, Sterling Airlines A/S

Med min uddannelse hos Aquity World føler jeg at jeg netop har åbnet døren til noget stort som for altid vil have en positiv indflydelse på mig. Og jeg har på kurset taget ”nogle skridt” ind i det nye rum, og set hvad New NLP kan og tror virkelig på det. Nu skal jeg selv fortsætte rejsen med de værdifulde værktøjer og ”tips” jeg har lært af Henrik.

Måden jeg kommunikerer på er trods alt den person jeg er og det billede af min person som den eller de jeg står overfor ser som mig. Så det er vigtigt at jeg gør det på den rigtige måde, og er tro mod mig selv.

Jeg har set hvor værdifuldt og kraftfuldt det kan være når jeg forstår hvordan jeg kommunikerer til min omverden, og det er ikke ligegyldigt hvilke ord, tonefald, kropssprog etc. som jeg bruger. Og måden jeg spørger på afgører i høj grad hvilke svar jeg får og dermed hvordan jeg agerer på det.

Jeg forstår nu hvordan jeg kan sætte mål for mig selv, og for andre, og i virkeligheden også opnå det som jeg har sat mig som mål. Og når jeg kender målet og allerede har ”været” dér, er vejen derhen meget lettere og jeg kan ikke undgå at vinde.

 

- Bettina Juhl, Marketing Manager, Discovery Networks Nordic

Generelt set synes jeg, at det har været et rigtig godt forløb. Der er blevet præsenteret en lang række værktøjer som jeg selv sorterer i, alt efter hvad jeg kan bruge og interesserer mig for, såvel på arbejdet som privat. Effektive værktøjer til at lede mig selv og andre, samt metodikker til at aflæse andre mennesker, er super ting at kunne.

Værktøjerne blev grundigt gennemgået, øvet og afprøvet, hvilket er en glimrende måde at få det ind under huden på.

 

- Bjarne Hansen, Managing Director, Caldic Denmark A/S

Har haft fornøjelsen af at være med hos Acuity World i 2 år nu på de almindelige helårs kursusforløb (kaldet PLP1 og PLP2) og har haft et godt personligt udbytte af det. Der fokuseres på at skære antallet af værktøjer ned til de vigtige og på at træne dem, så de ligger på rygraden, så de kan og automatisk vil blive anvendt i virkelighedens verden, og dermed ikke bare bliver teori-gymnastik, der glemmes igen – og som desværre er kursus-udbytte, der oftest findes i erhvervslivet.

Jeg holder specielt meget af deres Master Classes, der afholdes to weekender om året med den internationale Joseph Riggio. Derudover er sammenholdet på kurserne rigtig godt, både indenfor og udenfor kursus-ugerne.

 

- Jannik Zeuthen, Deloitte

Jeg har taget hele PLP-uddannelsen ( PLP I – IV ) i Acuity World, og lige fra min første deltagelse i en ‘Acuity Evening’ vidste jeg, at her kunne jeg lære noget helt særligt. Til glæde for min profession som professionel coach – og ikke mindst for mig selv som person.
Jeg ankom med en traditionel coachuddannelse i kufferten og erfarede hurtigt, hvorledes mine coach kompetencer løftede sig til til et helt andet niveau ved at anvende New NLP og PLP-programmet.

Jeg vil især fremhæve hvad jeg har lært at aflæsning og brug af nonverbal kommunikation og at starte en samtale med at tage udgangspunkt i resursen, på det der allerede virker.

Det første har bidraget til, at mine samtaler er blevet meget mere nærværende og præcise – og troværdige, hvilket er vigtigt som repræsentant for en offentlig virksomhed.

Det andet har bidraget til en markant hurtigere progression, når jeg coacher en sygemeldt medarbejder. Til glæde for personen, for virksomheden og for kommunens økonomi i færre udgifter til sygedagpenge.

Personligt har New NLP og PLP bidraget til et arbejdsliv med megen større glæde og energi – og en positiv afsmitning på mine kolleger.

Jeg kan anbefale Acuity World til enhver, der arbejder med kommunikation, facilitering, coaching og ledelse.

 

- Arne Wesenberg, Professionel coach og koordinator for coachindsatsen, Københavns Kommune, Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen

“Lidt er godt, men … meget er meget godt – eller jeg kunne sige mer’ vil ha’ mer’ – det er sådan jeg har det efter at have afsluttet Personal Leadership Program I. Lysten til at fortsætte er stor og jeg er sikker på, at jeg vender tilbage for at tage del II.

Mit første møde med Acuity World var i januar 2008, hvor jeg mødte op med “paraderne oppe” – men det viste sig jo hurtigt, at der var noget interessant her – noget der virkede med det samme! Og min interesse blev vakt for alvor. Så det var med stor glæde og meget lyst, at jeg gik i gang med PLP I i oktober 2008.

Min lyst til at kommunikere med andre mennesker på den gode måde er stor. Det med at se hele personen og agere ud fra det med henblik på videreudvikling i en verden fuld af forandringer, ser jeg som en skøn udfordring.

I hverdagen bruger jeg alle de teknikker jeg har lært – jeg mærker stor forandring i forhold til min egen selvsikkerhed, hvordan jeg får mine budskaber igennem, effektivitet, tackler møder, opgaver og ikke mindst motiverer dem der er omkring mig – heldigvis er det ikke kun noget jeg mærker – jeg får også god feedback fra dem der er omkring mig både på arbejdet og privat

Så jeg kan varmt anbefale denne uddannelse – DET VIRKER!”

 

- Berit Becker Nielsen, Uddannelseschef, Pensam A/S

Hvilke resultater har det skabt for dig?

Generelt er jeg blevet bedre til at kommunikere med mine kolleger.

Jeg havde i forvejen en klassisk NLP uddannelse med, inden jeg startede i Acuity World.

Men at lære og arbejde med New NLP har givet mig mulighed for at hjælpe mine kolleger til at være mere præcise i at udtrykke, hvad de vil, og hvordan de véd, de har nået deres mål.

Det har endvidere styrket mig i samarbejdet med andre til at få dem til at fokusere på hvad det er, de gerne vil – i stedet for, som tidligere, at hænge i hvad de ikke ville.

At bruge principperne fra Personal Leadership Spiral (PLS)har været godt for afdelingen. Jeg får kollegerne op i en god tilstand ved at bede dem hente positive erfaringer eller oplevelser fra fortiden, og herfra formulere hvad der er, de vil – og til sidst ”hvad skal der så til for, at det kommer til at ske?” Det er nyt. Det virker uproblematisk.

Og så jeg blevet bevidst om at bruge ”yes-set”. Alt i alt små, enkle værktøjer med stor indvirkning.

 

- Allan Mølleskov Pedersen, Nordsjællands Politi

 “Når man er nået en alder på 55 år og har beskæftiget sig med ledelse i godt 35 år – så skal der noget til at trække hesten af stalden når det gælder uddannelse og udvikling.
Som et led i Acuity World´s markedsføring blev jeg tilbudt at deltage i kurset Personal Leadership, som er første af i alt fire moduler, der udgør uddannelsen Personal Leadership Program I.

Grundlaget er personlig lederskab og personlig udvikling i NLP-regi.

NLP havde jeg været i kontakt med tidligere. Det var lige vel langhåret og alt for frelst, til min ret systematiske, jordbundne og konkrete tilgang til min ledelsesopgave. Der var ikke mange plusser i karakterbogen.

Efter at have skudt datoen et par gange bookede jeg så alligevel en plads……. jeg kunne jo bare melde fra igen.

Det var godt nok noget af en fæl overraskelse jeg fik.

Det var i sin grundsubstans nemlig helt forskelligt fra det jeg havde oplevet før.

Det faktum, at det er NEW NLP der arbejdes med, betyder at man i stedet for at rode rundt i problemmassen – koncentrer sig om det der fungerer, hvad man ønsker at opnå, hvad der skal til og hvordan det operationaliseres.

Henrik Wenøe er yderst professionel og en mester på området og kan få selv de mest hårdnakkede tvivlere til at tabe underkæben, når de rammes af en AHA -oplevelse. En utrolig kontant, realistisk, fornuftig, humoristisk og i særdeleshed målrettet tilgang sikrer resulatatet. Introduktion, demo, øvelse og kvalitetssikring af, om målet er nået, sikrer at alle kommer med.

Læringen er direkte omsættelig i hele din hverdag – både arbejdsmæssigt og privat. Og det rykker begge steder.

Og der er value for money – der er adgang til træningsaftener både under og efter uddannelsen.

Prøv en gratis temaaften – Acuity Evening, hvis du er i tvivl om hvorvidt det her er noget der virker. Der er syn for sagen.

Uddannelsen kan varmt anbefales.”

 

- Mogens Kjøller, Kundeservicechef, Trafikselskabet Movia

“PLP forløbet har givet mig en god fornemmelse af nuet og skærpet alle mine sanser. Det er svært at sætte ord på og lidt skræmmende, at forandring af simple elementer i hverdagen har så stor effekt.”

 

- Flemming Morth, International Project Manager, Innovation Global Marketing, Coloplast A/S

“Jeg havde undersøgt markedet for NLP uddannelser, inden jeg valgte at starte på PLP I uddannelsen hos Acuity World. Det der tiltalte mig var den positive indfaldsvinkel til tingene. Det at fokusere på det der virker, frem for det der ikke virker, giver mig meget energi. Essensen af at tage en PLP I kan bedst sammenlignes med, at man bliver udstyret med et par nye briller med den rigtige styrke og så et høreapparat. Pludselig ser og hører du ting som du aldrig ville have set eller hørt.

På PLP II er jeg kommet dybere ned i værktøjerne, har fået en bedre forståelse og har fået dem integreret på en måde, så jeg nu bedre er i stand til at omsætte teori til praksis. Afslutningsopgaven om “modelling”, som går ud på at afkode den ubevidste strategi som excellente mennesker bruger i en given situation, fik virkelig rykket mig, idet alt hvad jeg havde lært kom i spil.

På PLP I fik jeg en pose med puslebrikker, men jeg var ikke helt klar på hvordan alle brikkerne skulle vende.  På PLP II lærte jeg så at lægge puslespillet rigtigt. Der mangler dog stadig et par brikker i mit puslespil.”

 

- Helle Saaby, Branch Director – Business & Innovation, Sigma Connector A/S

Jeg valgte at tage PLP II, fordi jeg var nysgerrig efter at lære mere og få det jeg havde lært på PLP I forankret.

Jeg er i dag blevet bedre i stand til at anvende de kompetencer, jeg har lært, ubevidst. For mig betyder det, at jeg har styr på både form og indhold. Indhold er det, andre siger. Form er det, de ubevidst gør. For mig, når jeg har med mennesker at gøre, er det en uvurderlig kompetence at kunne have fokus på flere ting. Da jeg gik på PLP I var det svært både at træne f.eks. at se øjenbevægelser eller vejrtrækning samtidig med at jeg skulle lytte til, hvad folk sagde. I dag kan jeg indstille min bevidsthed på flere niveauer, så jeg både kan følge med i samtalen og i hvordan personen agerer.

Som en del af kursusforløbet, laver man et modelling projekt. Det at lave dette projekt er med til at jeg får trænet og øvet de kompetencer, jeg har lært.

- Christina Vitting, HR Chef, Brenntag Nordic A/S

”I forbindelse med at jeg blev fyret, blev jeg tilbudt et Personal Outplacement Programme hos Acuity World. Jeg ringede på kontaktnummeret og blev oplyst at det bestod af 10 timer med en coach og kurset PL (Personlig Ledelse). I løbet af samme dag blev jeg kontaktet af min coach (Berit Becker Nielsen) og blev samtidig tilmeldt næste mulighed for at deltage i kurset PL.

Mit første møde med Berit var utroligt positivt. Hun gik straks i gang med at danne sig et billede af hvem jeg var og fokuserede straks på det jeg var god til. Vi lavede forskellige øvelser der skulle styrke mig i at blive endnu bedre. Jeg sluttede af med at få et par opgaver, som skulle danne grundlag for det videre arbejde.

Da jeg kom til anden session var jeg i den heldige situation at jeg skulle til 3. samtale i forbindelse med et job jeg havde søgt inden jeg blev fyret. Berit gennemgik annonce, min ansøgning samt mit CV og kom med god konstruktiv feed back. I løbet at seancen fik hun mig til at se mange flere styrker hos mig selv end jeg var klar over. Da jeg kørte hjem var jeg fuld af energi og troen på mig selv. Jobbet jeg havde søgt var et spring ud i noget jeg aldrig havde prøvet før. Jeg skulle arbejde inden for et nyt felt og være leder for første gang. Efter samtalen med Berit var jeg overbevist om, at den chance jeg havde taget var den rigtige.

Samtalen gik godt og jeg fik jobbet. De næste par gange brugte vi tiden til at forberede mig på min nye rolle. Cirka midt i forløbet var jeg på kurset PL. Det gav mig en god indsigt omkring det at lede mig selv og mange af de øvelser jeg havde lavet sammen med Berit gav nu mening på en helt anden måde. Coachingen koncentrerede sig ikke kun om min karriere men også om, hvordan jeg havde det generelt. Jeg fik mange gode råd som f.eks fokuser kun på det positive, sæt farten lidt og antallet af aktiviteter lidt ned, sørg for at få nok søvn og endelig husk at trække vejret dybt og være i kontakt med dig selv.

Alt i alt var forløbet sammen med Berit guld værd. Selvom jeg stod i en situation, hvor jeg næsten havde et job på hånden da jeg blev fyret, så er det stadig en oplevelse, der skal bearbejdes. Jeg vil til enhver tid anbefale Berit som coach. Hun formåede at fremhæve de ting jeg var god til og på en god måde at hjælpe mig til at ændre de ting, somforhindrede mig i at kunne blive endnu bedre.”

- Karen Thunø, Kvalitetschef

”Min deltagelse i Personal Leadership Program I har været en øjenåbner for mig, og har i høj grad givet mig et udbytte – både fagligt og personligt. Jeg er blevet meget skarpere og mere konstruktiv i min kommunikation og har fået et helt nyt og mere positivt syn på tilværelsen. Jeg vil anbefale enhver at tage uddannelsen!”

 

- Linda Levisen, Office Manager, Dahl & Kjærgaard Human Resources

“Jeg stråler af energi, når jeg står på den platform hvor ting virker. Her har jeg personligt rykket og fundet min indre balance.

De ting jeg lærte på PLP I, har bundfældet sig mere hos mig, og jeg er begyndt mere ubevidst at dreje tingene i positiv retning, -at tænke over betydningen at det jeg kommunikerer, – at sætte mig i andres sted,- at åbne en dialog i den gode tilstand, -at være der, hvor alting virker.

Mit modelling projekt af exellente ledere, der er gode til at skabe begejstring og motivere deres omgivelser, har bare bekræftet at jeg er på rette vej. Lederrollen og personligheden er to alen af et stykke, hvor den ene del ikke kan stå alene uden den anden.

Det er vanskeligt at sætte ord på, men jeg kan ikke beskrive det tydeligere end efter min afslutning på PLP II.”

 

 

- Uno Apold, Partner, Grøn Enterprise

Jeg giver Personal Leadership kurset mine varmeste anbefalinger. Det var 3 dage rigtig godt brugt. Det kommunikative var virkelig, virkelig godt. Det var interessant også at opleve åbenbaringer fra min egen hverdag. Jeg bruger selv nogle af værktøjerne i situationer hvor jeg i et splitsekund skal formå at få folk til at følge mig. Det er i den grad en ”mind opener” på mange områder for både erhvervsfolk og kulturfolk.

- Operachef, Jesper Buhl, Den Fynske Opera